Shopping Cart
0 items
 
Bestselling Products
အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိရွိစီမံခန္႔        ခဲြနည္း ၂၆၂ သြယ္    အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိရွိစီမံခန္႔        ခဲြနည္း ၂၆၂ သြယ္   
1,500က်ပ္  
ညိွနိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ တတ္ပညာ ညိွနိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ တတ္ပညာ
1,500က်ပ္  
စီမံခန္႔ခြဲမႈ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား
2,000က်ပ္  
ကိုယ္က်င့္တရား ကိုယ္က်င့္တရား
2,000က်ပ္  
ေရႊမိုး ေငြမိုးရြာေစသူတို႔၏ လိုွ်ဳ႕၀ွက္ခ်က္္မ်ား ေရႊမိုး ေငြမိုးရြာေစသူတို႔၏ လိုွ်ဳ႕၀ွက္ခ်က္္မ်ား
2,500က်ပ္  
အာရွမူသစ္သံုး CEO ၏ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမူ နည္းသစ္မ်ား အာရွမူသစ္သံုး CEO ၏ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမူ နည္းသစ္မ်ား
2,000က်ပ္  
ဆရာေဇာ္ဂ်ီေမြးေန့ရာျပည့္ အထိမ္းအမႇတ္ စာတမ္းမ်ား ဆရာေဇာ္ဂ်ီေမြးေန့ရာျပည့္ အထိမ္းအမႇတ္ စာတမ္းမ်ား
1,800က်ပ္  
ဘုရားသခင္ ဘယ္ေသာအခါမႇ မ်က္ေတာင္မခတ္ပါ ဘုရားသခင္ ဘယ္ေသာအခါမႇ မ်က္ေတာင္မခတ္ပါ
3,000က်ပ္  
ဖေအႏႇစ္ဦးသင္ေပးတဲ့ ဆင္းရဲနည္း၊ ခ်မ္းသာနည္း ဖေအႏႇစ္ဦးသင္ေပးတဲ့ ဆင္းရဲနည္း၊ ခ်မ္းသာနည္း
2,000က်ပ္  
အံ့ဖြယ္တိုက္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား (၁) အံ့ဖြယ္တိုက္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား (၁)
2,500က်ပ္  
1 out of 5 Stars!
ထိပ္တန္းသို႔ အံ့မခန္း လွမ္းတက္ခဲ့သူ JEREMY LIN ထိပ္တန္းသို႔ အံ့မခန္း လွမ္းတက္ခဲ့သူ JEREMY LIN
3,000က်ပ္  
Presenting Myanmar Presenting Myanmar
1,500က်ပ္  
ျငင္းဆိုျခင္းသည္      အျပစ္မဟုတ္ပါ     ျငင္းဆိုျခင္းသည္      အျပစ္မဟုတ္ပါ    
1,000က်ပ္  
ဧကရာဇ္အလက္ဇႏၵားထံမွ      ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ   ဧကရာဇ္အလက္ဇႏၵားထံမွ      ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ  
2,500က်ပ္  
5 out of 5 Stars!
ႏွလုံးနွင့္ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္  မွန္ကန္သည့္ စားေသာက္နည္း ႏွလုံးနွင့္ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ မွန္ကန္သည့္ စားေသာက္နည္း
1,800က်ပ္  
 

Social Economic

Social Economic

မင္းဒိန္ခဲကို  ေရႊ႕တာ...ငါ
မင္းဒိန္ခဲကို ေရႊ႕တာ...ငါ
ဒီေန႔ကမၻာေပၚမွာ ကိုယ့္လမ္း ကိုယ္ေလွ်ာက္တဲ့ လူငယ္ေတြကို စိတ္ပ်က္ ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ ဧရာမလက္သည္ ၾကီးကေတာ့ စဥ္းစား ဉာဏ္မဲ့တဲ့ အႀကံေပးခ်က္ေတြပဲ။ ဒီအႀကံ ဉာဏ္ေတြကို အႀကံေပးလုပ္ငန္း လုပ္စားတဲ့လူေတြနဲ႔ မွားယြင္းတဲ့လမ္းကို ညႊန္ျပေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေဆြမ်ိဳးေတြ ပဲေပးေနၾကတယ္။
1,000က်ပ္  
ညိွနိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ တတ္ပညာ
ညိွနိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ တတ္ပညာ
ေတ့ဆိုင္ေစ့စပ္ ညိွနိႈင္း ေျပာဆိုမႈအတြက္ ဆီ ေလ်ာ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို အေသအခ်ာ စုေဆာင္းပါ။ ေကာင္းစြာ ျပင္ဆင္ျခင္း သည္ အခိ်န္ကို အကိ်ဳးရိွစြာ အသံုးခ်ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
1,500က်ပ္  
ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္ ေပ်ာ္ရႊင္    သူတို့၏ လိွု့်ဝွက္ခ်က္    ၁ဝဝ  
ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္ ေပ်ာ္ရႊင္    သူတို့၏ လိွု့်ဝွက္ခ်က္   ၁ဝဝ  
ဘဝတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေအာင္ျမင္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လိုပါသလား ။ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္သူတို႔နွင့္ မေပ်ာ္ရႊင္မေအာင္ျမင္သူတို႔ မည္သို႔ ျခားနားၾက သနည္း။ စိတ္ပညာ သုေတသီတို႔၏ သိပၸံနည္းက် သုေတသန ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေအာင္ျမင္ ေပ်ာ္ရႊင္သူတို႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္၁ဝဝ ကို ဤစာအုပ္တြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
3,000က်ပ္  
မိတ္ဖြဲ႔ၾကလွ်င္ ကမၻာတစ္ခြင္
မိတ္ဖြဲ႔ၾကလွ်င္ ကမၻာတစ္ခြင္
အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ျဖင့္ ျပည္ပနိုင္ငံတို႔နွင့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံေနရသူတို႔အတြက္နိုင္ငံတကာ နွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ၊..
2,000က်ပ္  
သီရိေဂဟာ နည္း၁ဝဝ
သီရိေဂဟာ နည္း၁ဝဝ
အိမ္ေထာင္စု မိသားစုတိုင္းအတြက္ ေႏြးေထြးတဲ့ ဆက္ဆံမႈ၊ ရိုင္းပင္းကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သာယာစိုျပည္တဲ့ အနာဂတ္ေတြနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ သီရိေဂဟာကို ဖန္တီးေပးမယ့္ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ျဖစ္ပါတယ္။
2,800က်ပ္  
တကယ္တိုးတက္ၾကီးပြား     လိုလွ်င္    
တကယ္တိုးတက္ၾကီးပြား     လိုလွ်င္   
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက အစ အဘက္ ဘက္မွာ တကယ္ တိုးတက္ျကီးပြားလိုသူတိုင္း အတြက္ တကယ္တိုးတက္ျကီးပြားေနသူတို့ရဲ့ စရိုက္လကၡဏာ၊ အယူအဆ၊ အေတြးအျမင္သစ္တို့ကို သိရိွနိုင္ေစဖို့ ...ဒီစာအုပ္က အေထာက္အကူျပဳ ပါလိမ့့္မယ္။
2,200က်ပ္  
အေရွ႔ေတာင္ဘက္သို႔ တေစ့တေစာင္း
အေရွ႔ေတာင္ဘက္သို႔ တေစ့တေစာင္း
စာအုပ္အမည္အတိုင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း တေစ့တေစာင္း အကဲခတ္နိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာစရာ အေတြးအျမင္ ပြားမ်ား ေစမည့္ စာအုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧကန္စကားဆိုလိုက္ရပါသည္။
2,500က်ပ္  
5 out of 5 Stars!
 ႏိုင္ငံတကာ   ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္  
ႏိုင္ငံတကာ   ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္  
ဘယ္အလုပ္ကမွ စဥ္းစားဖို႔ထက္ ပိုအေရးမႀကီးဘူး။ စဥ္းစားဖို႔အခိ်န္အတြက္ အခိ်န္ဇယားခ်ဆဲြဖို႔ပဲလိုတယ္။ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈကိုျဖစ္ေစတဲ့ စိတ္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ကၾကြက္သားေတြလိုပါပဲ။ ပိုဖံြျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေလေလ ထုတ္လုပ္ မႈစြမ္းအား ပိုလာေလေလေပါ့။
1,150က်ပ္  
စီးပြားျဖစ္ သစ္ခြစိုက္ပ်ဳိးေရး
စီးပြားျဖစ္ သစ္ခြစိုက္ပ်ဳိးေရး
အားလပ္သည့္အခ်ိန္ေလးမ်ားတြင္ အေသြးအေရာင္စံုပန္းပြင့္ေလးမ်ားႏႇင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕လိုသူမ်ားအတြက္သာမက အိမ္တြင္း၀င္ေငြတစ္ရပ္အျဖစ္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္..
2,500က်ပ္  
အေကာင္းဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္  မ်ားခ်မႇတ္ႏိုင္ဖို့  
အေကာင္းဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္  မ်ားခ်မႇတ္ႏိုင္ဖို့  
အေရးကိစၥတစ္ခုခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မည္ ဆိုလ်င္ ေတြေ၀ဒြိဟ အျဖစ္ရဆံုးမႇာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႇတ္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
1,800က်ပ္  
စာဖတ္သူတစ္ဦး၏ ဒိုင္ယာရီ
စာဖတ္သူတစ္ဦး၏ ဒိုင္ယာရီ
စာကို မဖတ္ရမေနႏိုင္၍ဖတ္ေသာ စာဖတ္သူတစ္ဦး၏ စာဖတ္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ခံစားခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ အျမင္အေတြ႕၊ အေတြးအႀကံမ်ားကို ဒိုင္ယာရီ အသြင္ ေရးသားတင္ျပထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္သည္။
900က်ပ္  
ဖေအႏႇစ္ဦးသင္ေပးတဲ့ ဆင္းရဲနည္း၊ ခ်မ္းသာနည္း
ဖေအႏႇစ္ဦးသင္ေပးတဲ့ ဆင္းရဲနည္း၊ ခ်မ္းသာနည္း
ဘ၀ခရီးကိုေလ်ာက္လႇမ္းၾကရာတြင္ တစ္ဦးႏႇင့္တစ္ဦး ေလ်ာက္လႇမ္းသည့္လမ္းေၾကာင္း ကြဲျပားသလို ေလ်ာက္လႇမ္းသည့္ ပံုစံခ်င္းလည္း မတူ ျခားနားၾကသည္။
2,000က်ပ္  
အႏွစ္ရွာ အကာပစ္ ဘ၀သစ္မွာ ေမြ႕ေပ်ာ္ျခင္း
အႏွစ္ရွာ အကာပစ္ ဘ၀သစ္မွာ ေမြ႕ေပ်ာ္ျခင္း
မိမိအတြက္ မလိုအပ္ေသာ အပိုအလုပ္မ်ားကို ရႇာေဖြရွင္းလင္းပစ္ျခင္းျဖင့္ မိမိရည္ရြယ္သည့္ ေအးၿငိမ္းသာယာေသာဘ၀ကို ပိုင္ဆုိင္ႏုိင ္ၾကမည့္နည္းလမ္းမ်ားအား တင္ျပထားသည့္ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။
2,500က်ပ္  
ကိုယ္က်င့္တရားႏႇင့္ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး အေလ့အက်င့္မ်ား
ကိုယ္က်င့္တရားႏႇင့္ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး အေလ့အက်င့္မ်ား
အတြင္းစိတ္ ႀကံ့ခုိင္တည့္မတ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း၍ ႐ိုးသားျဖဴစင္ျခင္းႏႇင့္ ျပည့္စံုပါက မည္သည့္အခက္အခဲကိုမဆို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။
3,000က်ပ္  
ေပါင္းသင္းရခက္သူတို႔ႏႇင့္ အဆင္ေျပစြာဆက္ဆံနည္း
ေပါင္းသင္းရခက္သူတို႔ႏႇင့္ အဆင္ေျပစြာဆက္ဆံနည္း
မိမိႏွင့္အဆင္ေျပစြာဆက္ဆံ၍ ရႏိုင္မည့္သူမ်ားႏွင့္သာလ်င္ ဆက္ဆံလိုသည္ဟူေသာ ေသခ်ာေပါက္ စိတ္မ်ဳိးထား၍ မရဘဲ မဆက္ဆံမျဖစ္ ဆက္ဆံရမည့္သူတိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ စိတ္ကိုဘယ္လိုထားရမည္ဟူ၍ လမ္းညႊန္ထားပါသည္။
2,000က်ပ္  
အျပဳသေဘာစိတ္ေကာင္း    ႏွင့္ယွဥ္ၿပီးေနတတ္ေသာ  အေလ့အက်င့္   
အျပဳသေဘာစိတ္ေကာင္း    ႏွင့္ယွဥ္ၿပီးေနတတ္ေသာ  အေလ့အက်င့္   
ကိစၥတစ္ခုကို သံုးသပ္ရာတြင္၊ သို႔ မဟုတ္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အပ်က္သေဘာစိတ္မေမြးဘဲ အျပဳသေဘာစိတ္ ေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ စိတ္သက္သာရာရေစသည့္အျပင္ ပန္းတိုင္သို႕ ေရာက္ရွိေအာင္ ေလ်ာက္လွမ္းရာမွာလည္း အားသစ္မ်ားျဖစ္ေစသည္။
2,000က်ပ္  
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပက္တန္၏ တစ္မိနစ္အမွာစကား
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပက္တန္၏ တစ္မိနစ္အမွာစကား
ဤစာအုပ္တြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဂ်ာ့အက္စ္ပက္တန္၏ အမႇာစကားမ်ားကို စီးပြားေရးအယူအဆမ်ားႏႇင့္ယႇဥ္ၿပီး ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပက္တန္သည္ သူ၏စစ္မႈတမ္းဘ၀တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သူ႔အလုပ္အေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ခုိင္မာစြာထားသည္။ ဇြဲလံု႔လျပင္းျပသည္။ ရဲရင့္ျပတ္သားသည္။ တီထြင္ဖန္တီးေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကပင္ သူ႔အား ႀကီးက်ယ္ေအာင္ျမင္သူ တစ္ေယာက္အျဖစ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ စာဖတ္သူတို႔အေနျဖင့္ ဤစာအုပ္ကိုဖတ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပက္တန္၏ခံယူခ်က္ႏႇင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို အတုယူစရာအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္သလို သူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သင္ခန္းစာအျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
2,000က်ပ္  
ကမၻာေက်ာ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ ပထမေျခလွမ္းမ်ား
ကမၻာေက်ာ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ ပထမေျခလွမ္းမ်ား
သင့္အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္ေနၿပီ၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သင့္လုပ္ငန္း၊ သင့္ကုန္အမႇတ္တံဆိပ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရႇာေဖြေနမည္ ထင္ပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ သင့္အတြက္ ေအာင္ျမင္ေရး နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားရႇိရာ “ကမၻာေက်ာ္ကုန္အမႇတ္တံဆိပ္မ်ား၏ ပထမေျခလႇမ္းမ်ား” စာအုပ္ကို ၫႊန္ေပးလိုက္ခ်င္ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ Adidas, Billabong, Pizza Hut, Volvo Cars, Apple, Nokia, Google စသည့္ ကုန္အမႇတ္တံဆိပ္ ၁၈ ခုအေၾကာင္းကို စုစည္းတင္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ယင္းကုန္အမႇတ္တံဆိပ္မ်ား စတင္တည္ေထာင္ပံု၊ ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ မည္သို႔ႀကိဳးစားခဲ့ရပံုမ်ားကို ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္ရာ သင့္အတြက္ ေကာင္းေကာင္းႀကီး အသံုးတည့္မည့္စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။
2,000က်ပ္  
ေျမးကေလးသုိ႔ ေပးစာမ်ား
ေျမးကေလးသုိ႔ ေပးစာမ်ား
ေလာကတြင္ မိမိ၏မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအားခ်န္ထားေပးႏုိင္ေသာအေမြ မ်ားတြင္ ပစၥည္း၊ ဥစၥာ၊ ပညာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည္ျဖင့္ မ်ားစြာရႇိပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္မူေျခလက္မသန္စြမ္းသူအဘိုးတစ္ဦးကဗကအင်ာေရာဂါခံစားေနရသူေျမးကေလးအားေမတၲာေစတနာအျပည့္ အ၀ျဖင့္ ေရးသားထားေသာေပးစာမ်ားကိုဖတ္႐ႈၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမးျဖစ္သူစတင္ေမြးဖြားလာခ်ိန္ လိႈက္လႇဲစြာႀကိဳဆိုသည္မႇ အစျပဳၿပီး ဘ၀တြင္ ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုရင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ား၊ ေလာကႀကီးမႇ ရႏိုင္ေသာသင္ခန္းစာမ်ားအေၾကာင္းကို ေ၀ဒနာရႇင္ကေလးနားလည္ေလာက္မည့္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ လြယ္ကူ႐ိုးရႇင္းစြာရင္ထဲထိေရာက္ေအာင္ ေရးဖြဲ႕ထားႏုိင္သည့္ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။
2,500က်ပ္  
စီးပြားေရးတစ္ခုမွရေသာ သင္ခန္းစာ ၉၉ ခ်က္
စီးပြားေရးတစ္ခုမွရေသာ သင္ခန္းစာ ၉၉ ခ်က္
ေအာင္ျမင္မႈႏႇင့္ ဆုံး႐ံႈးမႈဆိုသည္က နံရံပါးပါးကေလးတစ္ခ်ပ္သာ ျခားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ယေန့ မိုးထိေအာင္ ထိုးတက္ေနၿပီး ေနာက္တစ္ေန့တြင္ ေအာက္ဆုံးသို့ ထိုးက်သြားႏိုင္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈဟူသည္က စနစ္တက် တည္ေဆာက္ရသလို၊ ထိုေအာင္ျမင္မႈ တည္ၿမဲေစရန္လည္း ထိန္းသိမ္းတတ္ဖို့ လိုေသးသည္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ပို၍ပို၍ မတိုးပြားႏိုင္ေသးလႇ်င္ေတာင္ ရႇိၿပီးသားေအာင္ျမင္မႈ ကို ဣေႁႏၵမပ်က္ ဆက္လက္တည္ရႇိေနေစရန္ စီမံထားႏိုင္မႇ ေတာ္ကာ က်ေပမည္။ ထိုသို့မဟုတ္ဘဲ ဆုံး႐ံႈးမႈႏႇင့္ မလဲြမေသြ ပက္ပင္း တိုးပါက ႀကံဳလာရမည့္ဒဏ္ကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရႇိဖို့လည္း လုိပါသည္။ ယခုစာအုပ္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၉၉ ျပားဆိုင္ပိုင္ရႇင္ နန့္ဇ္ေခ်ာင္ကို မိုသည္ ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ငန္းရႇင္ဘ၀၊ ဦးေဆာင္စြန့္စား စီးပြားရႇာ သူ စံျပအမ်ဳိးသမီးအျဖစ္မႇ လုပ္ငန္း ေဒ၀ါလီခံရသည့္ အေနအထား သို့ ေရာက္ခ့ဲရေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္က်သြားျခင္းမရႇိ၊ သူ့အေတြ႕အႀကံဳ၊ သူ့လဲြေခ်ာ္မႈမ်ားကို အေကာင္းျမင္ေသာစိတ္ျဖင့္ အျခားသူမ်ား နမူနာယူႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ေ၀မ်ေပးထားသည့္စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။
3,500က်ပ္