Shopping Cart
0 items
 
Bestselling Products
အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိရွိစီမံခန္႔        ခဲြနည္း ၂၆၂ သြယ္    အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိရွိစီမံခန္႔        ခဲြနည္း ၂၆၂ သြယ္   
1,500က်ပ္  
ညိွနိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ တတ္ပညာ ညိွနိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ တတ္ပညာ
1,500က်ပ္  
စီမံခန္႔ခြဲမႈ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား
2,000က်ပ္  
ကိုယ္က်င့္တရား ကိုယ္က်င့္တရား
2,000က်ပ္  
ေရႊမိုး ေငြမိုးရြာေစသူတို႔၏ လိုွ်ဳ႕၀ွက္ခ်က္္မ်ား ေရႊမိုး ေငြမိုးရြာေစသူတို႔၏ လိုွ်ဳ႕၀ွက္ခ်က္္မ်ား
2,500က်ပ္  
အာရွမူသစ္သံုး CEO ၏ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမူ နည္းသစ္မ်ား အာရွမူသစ္သံုး CEO ၏ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမူ နည္းသစ္မ်ား
2,000က်ပ္  
ဆရာေဇာ္ဂ်ီေမြးေန့ရာျပည့္ အထိမ္းအမႇတ္ စာတမ္းမ်ား ဆရာေဇာ္ဂ်ီေမြးေန့ရာျပည့္ အထိမ္းအမႇတ္ စာတမ္းမ်ား
1,800က်ပ္  
ဘုရားသခင္ ဘယ္ေသာအခါမႇ မ်က္ေတာင္မခတ္ပါ ဘုရားသခင္ ဘယ္ေသာအခါမႇ မ်က္ေတာင္မခတ္ပါ
3,000က်ပ္  
ဖေအႏႇစ္ဦးသင္ေပးတဲ့ ဆင္းရဲနည္း၊ ခ်မ္းသာနည္း ဖေအႏႇစ္ဦးသင္ေပးတဲ့ ဆင္းရဲနည္း၊ ခ်မ္းသာနည္း
2,000က်ပ္  
အံ့ဖြယ္တိုက္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား (၁) အံ့ဖြယ္တိုက္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား (၁)
2,500က်ပ္  
1 out of 5 Stars!
ထိပ္တန္းသို႔ အံ့မခန္း လွမ္းတက္ခဲ့သူ JEREMY LIN ထိပ္တန္းသို႔ အံ့မခန္း လွမ္းတက္ခဲ့သူ JEREMY LIN
3,000က်ပ္  
Presenting Myanmar Presenting Myanmar
1,500က်ပ္  
ျငင္းဆိုျခင္းသည္      အျပစ္မဟုတ္ပါ     ျငင္းဆိုျခင္းသည္      အျပစ္မဟုတ္ပါ    
1,000က်ပ္  
ဧကရာဇ္အလက္ဇႏၵားထံမွ      ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ   ဧကရာဇ္အလက္ဇႏၵားထံမွ      ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ  
2,500က်ပ္  
5 out of 5 Stars!
ႏွလုံးနွင့္ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္  မွန္ကန္သည့္ စားေသာက္နည္း ႏွလုံးနွင့္ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ မွန္ကန္သည့္ စားေသာက္နည္း
1,800က်ပ္  
 

IT

IT

၂၁ ရာစု နည္းပညာမ်ားကို စိန္ေခၚျခင္း
၂၁ ရာစု နည္းပညာမ်ားကို စိန္ေခၚျခင္း
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် နည္းပညာမ်ားတိုးတက္ေျပာင္းလဲျဖစ္ထြန္းေနသည့္ ယေန႔နည္း ပညာေခတ္ႀကီး တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး မဟာကြန္ရက္ျဖစ္ေသာ အင္တာနက္၏အခန္းက႑က ထိပ္ဆံုးမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေနရာယူေနၿပီ ျဖစ္သည္။
2,000က်ပ္  
လြယ္ကူေလ့လာ ကြန္ပ်ဴတာ(ပထမအႀကိမ္)
လြယ္ကူေလ့လာ ကြန္ပ်ဴတာ(ပထမအႀကိမ္)
ကြန္ပ်ဴတာေခတ္ ဟု တင္စားေျပာရမေလာက္ေအာင္ပင္ နယ္ပယ္အသီးသီး တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ ပ်ံ႕ႏႇံ့တြင္က်ယ္မႈမႇာ လ်င္ျမန္စြာပင္ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ကြန္ပ်ဴတာကိုအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူမ်ား တစ္ေန႔တျခား ပြားမ်ားလာၾကသည္။
2,500က်ပ္  
ဆိုက္ဘာရြာထဲကအသိၪာဏ္    ရႇိတဲ့ အိမ္ကေလး     
ဆိုက္ဘာရြာထဲကအသိၪာဏ္    ရႇိတဲ့ အိမ္ကေလး     
ယေန႔ မ်က္ေမႇာက္ေခတ္ကာလသည္ အသိပညာတို႔ အစံုအလင္ဖူးပြင့္ ေ၀ဆာေသာေခတ္ ျဖစ္ေပသည္။ ဆက္သြယ္ေရး နည္းကိရိယာမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ား အံ့မခန္းတိုးတက္လာသကဲ့သို႔ စက္မႈအတတ္ပညာမ်ားလည္း တစ္ေန႔တစ္မ်ဳိး မ႐ိုးရ ေလာက္ေအာင္ပင္ တိုးတက္ထြန္းကားေနသည္။
2,500က်ပ္  
ကြန္ပ်ဴတာေတြ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္သလဲ
ကြန္ပ်ဴတာေတြ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္သလဲ
ဤစာအုပ္သည္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ စာစီစာ႐ိုက္နည္း၊ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳ၍ တစ္ခုခုလုပ္ေဆာင္နည္းပညာရပ္မ်ား ကို ေဖာ္ျပထားေသာ စာအုပ္ မဟုတ္ပါ။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအတြင္းရႇိ ကိရိယာ အဆာပလာမ်ား မည္သို႔မည္ပံု အလုပ္လုပ္သည္။ မည္သို႔ေသာ အေျခအ ေနတြင္ မည္သို႔ေသာ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ႏႇင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ပညာေပးထားေသာ စာအုပ္ ျဖစ္သည္။
2,000က်ပ္  
ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရး ဘယ္လို အလုပ္လုပ္သလဲ
ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရး ဘယ္လို အလုပ္လုပ္သလဲ
နည္းပညာကို အသံုးခ်လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ အသံုးျပဳေနေသာပစၥည္းမ်ား မည္သို႔မည္ပံု လည္ပတ္လႈပ္ရွားၾကသည္ ဟူ ေသာ အေျခခံအသိရွိထားႏုိင္ေစဖို႔အတြက္ ဤစာအုပ္မွာမ်ားစြာ အေထာက္အကူေပးမည္ျဖစ္သည္။
2,700က်ပ္  
ကြန္ပ်ဴတာ အဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္းင့္ ျပဳ ျပင္ျခင္းပညာ
ကြန္ပ်ဴတာ အဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္းင့္ ျပဳ ျပင္ျခင္းပညာ
ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ားကို ကိုင္တြယ္အသံုးခ်ရာတြင္ သံုးတတ္႐ံုသက္သက္မွ်ျဖင့္ ၿပီးသည္မဟုတ္။ တစ္စံုတစ္ခုခြၽတ္ေခ်ာ္တိမ္းယြင္းမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက အၾကမ္းဖ်င္းမွ်ပင္ျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္တတ္ရန္လည္း လိုအပ္ေပသည္။
2,300က်ပ္  
လြယ္ကူေလ့လာ အင္တာနက္ နည္းပညာ
လြယ္ကူေလ့လာ အင္တာနက္ နည္းပညာ
အင္တာနက္ဟူသည္မႇာ ကမၻာေပၚ၌ အႀကီးဆံုး Computer System ႀကီး ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ထဲတြင္ ကမၻာေပၚရွိ Network ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနသကဲ့သို႔ လူတိုင္း၏စိတ္ကူးထဲ၌ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာအားလံုး အင္တာနက္ထဲတြင္ ရွိသည္။
2,000က်ပ္  
ကိုယ္တိုင္္ေလ့လာ လက္ပ္ေတာ့ပ္ကြန္ပ်ဴတာ
ကိုယ္တိုင္္ေလ့လာ လက္ပ္ေတာ့ပ္ကြန္ပ်ဴတာ
ကြန္ပ်ဴတာကို ပထမဆံုး အသံုးျပဳမည့္သူမ်ားအတြက္ OS ၊ Software တို့၏ အေျခခံအခ်က္ႏႇင့္ Laptop ကိုင္ေဆာင္သံုးစြဲသူမ်ား သတိထားရမည့္အခ်က္ မ်ားကို လည္း ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။ OS ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ Vista ႏႇင့္ Windows 7 ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ေရးသားထားပါသည္။
4,000က်ပ္  
႐ိုေဘာ့မႇာလည္း အသည္းနဲ႔ပါ
႐ိုေဘာ့မႇာလည္း အသည္းနဲ႔ပါ
ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈရန္ ၀န္ေလးေနသူမ်ားအတြက္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးဖတ္ရင္း ဗဟုသုတ ရေစမည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းထုတ္ေ၀ထားသည္။
3,500က်ပ္  
4 out of 5 Stars!
လြယ္ကူေလ့လာ ကြန္ပ်ဴတာ (ဒုတိယအႀကိမ္)
လြယ္ကူေလ့လာ ကြန္ပ်ဴတာ (ဒုတိယအႀကိမ္)
ဤ Version အသစ္စာအုပ္က ယင္းလုိအပ္ခ်က္ကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမႇ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
4,000က်ပ္  
ကြန္ပ်ဴတာေတြ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ (2011)
ကြန္ပ်ဴတာေတြ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ (2011)
ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာအသစ္ေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းအသစ္ေတြကို ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္အထိ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ျဖည့္စြက္ ေရးသားထားပါတယ္။
4,500က်ပ္  
လြယ္ကူေလ့လာ အင္တာနက္ နည္းပညာ (2011)
လြယ္ကူေလ့လာ အင္တာနက္ နည္းပညာ (2011)
အစြမ္းထက္ျမန္ဆန္ေနတဲ့ အင္တာနက္နည္းပညာအေၾကာင္းအရာေတြကို အတတ္ႏုိင္ဆုံးျပည့္စံုေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေရးသားထားပါတယ္။
4,000က်ပ္  
ကြန္ပ်ဴတာအဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ျပဳ ျပင္ျခင္းပညာ (Upgrade Version)
ကြန္ပ်ဴတာအဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ျပဳ ျပင္ျခင္းပညာ (Upgrade Version)
ကြန္ပ်ဴတာအဆင့္တုိးျမႇင့္ျခင္းႏႇင့္ ျပဳျပင္ျခင္းပညာ (Upgrade Version) စာအုပ္မႇာ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ အေျခခံကစၿပီး ေနာက္ဆံုးထုတ္ဟာ့ဒ္၀ဲပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ Indel Ivy Bridge CPU, Thunderbolt, PCI-express 3.0m X79, Z68, Z77 Chipset သံုး Motherboard ေတြရဲ႕ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ၊ တပ္ဆင္ပံု တပ္ဆင္နည္းေတြကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ ေရးသားထားပါတယ္။ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သင္တန္းတက္ခြင့္မႀကံဳတဲ့သူေတြ၊ နည္းပညာအသစ္ ဟာ့ဒ္၀ဲအသစ္ေတြကို ထိေတြ႕ခြင့္ မႀကံဳတဲ့သူေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းေတြကို ကိုယ္တုိင္တပ္ဆင္သံုးစြဲလုိသူေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာဟာ့ဒ္၀ဲအသစ္ေတြရဲ႕ နည္းပညာအသစ္ေတြကို စိတ္၀င္စားသူေတြ၊ အခုမႇ စတင္ေလ့လာမယ့္သူေတြအတြက္ ပံုေတြနဲ႔တကြ အေသးစိတ္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရးသားထားလုိ႔ အလြယ္တကူ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ဦးခ်င္းစီသာမက ကြန္ပ်ဴတာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းတပ္ဆင္တဲ့ သင္တန္းေတြမႇာပါ ကိုးကားသင္ၾကားႏိုင္တဲ့စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
6,000က်ပ္  
HP ရဲ႕က်င့္ထံုး
HP ရဲ႕က်င့္ထံုး
ကုမၸဏီတစ္ခု၊ လုပ္ငန္းတစ္ခု တည္ေထာင္ၾကသည့္အခါ ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်႐ံႈးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရႇိၾကသလို တည္ေထာင္စဥ္က ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားဆုိလွ်င္လည္း တခ်ဳိ႕က ႀကီးပြားခ်မ္းသာဖို႔၊ တခ်ဳိ႕က လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ကို အက်ဳိးျပဳဖို႔၊ တခ်ဳိ႕က မိမိ၀ါသနာပါသည့္ ပညာရပ္ျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔ စသည္ျဖင့္ ျခားနားမႈ ရႇိၾကသည္။ ဤစာအုပ္ မူရင္းစာေရးသူ ေဒးပစ္ပက္ကာ့ဒ္ႏႇင့္ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဘီလ္ဟ်ဴးလက္တို႔ကေတာ့ ဟ်ဴးလက္-ပက္ကာ့ဒ္ (HP) ကုမၸဏီကို သူတို႔၀ါသနာပါရာပညာရပ္ျဖင့္ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ျဖည့္ဆန္းဖို႔ဆိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ခဲ့ၾကသည္။ ဟ်ဴးလက္ႏႇင့္ ပက္ကာ့ဒ္တို႔ ကိုယ္တုိင္က ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သလို ကုမၸဏီ၏ေပၚလစီမ်ားကလည္း ထိေရာက္မႈရႇိလႇရာ HP အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမႇတ္တုိင္မ်ား စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့သည္။ HP ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေၾကာင္းတရားမ်ားစြာထဲမႇ စိတ္၀င္စားစရာအခ်က္ႏႇစ္ခ်က္ကေတာ့ “စားသံုးသူမ်ား၏အသံကိုနားေထာင္ျခင္း”ႏႇင့္ '၀န္ထမ္းမ်ားကို တန္ဖိုးထားေလးစားျခင္း' တို႔ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အေရာင္းတာ၀န္ခံမ်ားကို စားသံုးသူကိုယ္စားလႇယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးေစသည့္ ဥပမာမ်ားရႇိသလို ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သူတို႔၏စြမ္းရည္ကို အေကာင္းဆံုးပံုေဖာ္ႏိုင္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း ေပးအပ္ၿပီး စြမ္းရည္ကို တကယ္လည္း အသိအမႇတ္ျပဳေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဆရာဦးလႇမင္း ဘာသာျပန္ဆိုထားေသာ ဤစာအုပ္၌ HP ကုမၸဏီ၏သမုိင္းေၾကာင္းႏႇင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရႇိ ဦးေဆာင္သူမ်ား ဖတ္သင့္သည့္စာအုပ္ တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါသည္။
3,000က်ပ္  
အာရွမွအေအာင္ျမင္ဆံုး အင္တာနက္အေက်ာ္အေမာ္တုိ႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား
အာရွမွအေအာင္ျမင္ဆံုး အင္တာနက္အေက်ာ္အေမာ္တုိ႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား
မူရင္းစာေရးသူကေတာ့ ဒီစာအုပ္ထဲမႇာ နည္းပညာအေျပာင္းအလဲ ကာလမႇာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြကိုျမင္ၿပီး၊ အမိအရဆုပ္ကိုင္ ႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရႇင္ေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတယ္ လုိ့ေရးသားထားပါတယ္။ တကယ္လည္း List Building ၊ Pay-Per-Click၊ Affiliate Marketing ၊ Membership Website ၊ Niche Marketing စတဲ့ Internet Marketing နည္းလမ္းေတြကိုသံုးၿပီး ကိုယ္တုိင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတဲ့ အာရႇတလႊားက အေက်ာ္အေမာ္ေတြနဲ့ ေတြ့ဆံု ေမးျမန္းခန္းေတြကို ဖတ္ရမႇာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးတစ္ခုအျဖစ္ စခ်င္လုိ့ပဲျဖစ္ျဖစ္ Internet Marketing နဲ့ ပတ္သက္လုိ့ စိတ္၀င္စားတဲ့ သူေတြအတြက္ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းက အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ပါ။
2,000က်ပ္  
ပီစီေတြ…အသက္ငင္လားပင္စင္ေပးရေတာ့မလား ႏွင့္အျခားမိုဘိုင္းနည္းပညာေဆာင္းပါးမ်ား
ပီစီေတြ…အသက္ငင္လားပင္စင္ေပးရေတာ့မလား ႏွင့္အျခားမိုဘိုင္းနည္းပညာေဆာင္းပါးမ်ား
၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ IBM ကုမၸဏီမွ စတင္တီထြင္ခဲ့ေသာ Personal Computer (PC) မ်ားမွသည္ ယခုေနာက္ပိုင္းနည္းပညာ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာၿပီး အသစ္အသစ္ေပၚထြန္းလားေသာ Desktop ၊ Notebook ၊ Palmtop ၊ laptop ၊ Tablet ၊ Phablet ၊ Mobile ၊ Smart Phone မ်ားအထိ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။ PC မ်ား၊ Smart Phone မ်ား အဆင့္ဆင့္ အ႐ြယ္အစားေျပာင္းလဲလာပံု၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ Operating System မ်ား၊ Processor မ်ားျခားနားပံုသာမက Wifi ၊ Blur Tooth ၊ Android ၊ iOS ၊ Window 10 ၊ Mobile Banking စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို သာမန္လူမ်ားနားလည္ေအာင္ လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ ေရးသားထားပါသည္။ နည္းပညာမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ လွည့္စားမႈမ်ားအေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္း၊ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ေဒတာလံုၿခံဳမႈအတြက္ ထိန္းသိမ္းနည္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ထူးျခားေသာနည္းပညာအသစ္မ်ားအေၾကာင္းသာမက အၿငိမ္းစားရသြားေသာ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကိုပါ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေရးသားထားေသာ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္…
4,000က်ပ္