Shopping Cart
0 items
 
Bestselling Products
အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိရွိစီမံခန္႔        ခဲြနည္း ၂၆၂ သြယ္    အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိရွိစီမံခန္႔        ခဲြနည္း ၂၆၂ သြယ္   
1,500က်ပ္  
ညိွနိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ တတ္ပညာ ညိွနိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ တတ္ပညာ
1,500က်ပ္  
စီမံခန္႔ခြဲမႈ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား
2,000က်ပ္  
ကိုယ္က်င့္တရား ကိုယ္က်င့္တရား
2,000က်ပ္  
ေရႊမိုး ေငြမိုးရြာေစသူတို႔၏ လိုွ်ဳ႕၀ွက္ခ်က္္မ်ား ေရႊမိုး ေငြမိုးရြာေစသူတို႔၏ လိုွ်ဳ႕၀ွက္ခ်က္္မ်ား
2,500က်ပ္  
အာရွမူသစ္သံုး CEO ၏ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမူ နည္းသစ္မ်ား အာရွမူသစ္သံုး CEO ၏ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမူ နည္းသစ္မ်ား
2,000က်ပ္  
ဆရာေဇာ္ဂ်ီေမြးေန့ရာျပည့္ အထိမ္းအမႇတ္ စာတမ္းမ်ား ဆရာေဇာ္ဂ်ီေမြးေန့ရာျပည့္ အထိမ္းအမႇတ္ စာတမ္းမ်ား
1,800က်ပ္  
ဘုရားသခင္ ဘယ္ေသာအခါမႇ မ်က္ေတာင္မခတ္ပါ ဘုရားသခင္ ဘယ္ေသာအခါမႇ မ်က္ေတာင္မခတ္ပါ
3,000က်ပ္  
ဖေအႏႇစ္ဦးသင္ေပးတဲ့ ဆင္းရဲနည္း၊ ခ်မ္းသာနည္း ဖေအႏႇစ္ဦးသင္ေပးတဲ့ ဆင္းရဲနည္း၊ ခ်မ္းသာနည္း
2,000က်ပ္  
အံ့ဖြယ္တိုက္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား (၁) အံ့ဖြယ္တိုက္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား (၁)
2,500က်ပ္  
1 out of 5 Stars!
ထိပ္တန္းသို႔ အံ့မခန္း လွမ္းတက္ခဲ့သူ JEREMY LIN ထိပ္တန္းသို႔ အံ့မခန္း လွမ္းတက္ခဲ့သူ JEREMY LIN
3,000က်ပ္  
Presenting Myanmar Presenting Myanmar
1,500က်ပ္  
ျငင္းဆိုျခင္းသည္      အျပစ္မဟုတ္ပါ     ျငင္းဆိုျခင္းသည္      အျပစ္မဟုတ္ပါ    
1,000က်ပ္  
ဧကရာဇ္အလက္ဇႏၵားထံမွ      ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ   ဧကရာဇ္အလက္ဇႏၵားထံမွ      ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ  
2,500က်ပ္  
5 out of 5 Stars!
ႏွလုံးနွင့္ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္  မွန္ကန္သည့္ စားေသာက္နည္း ႏွလုံးနွင့္ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ မွန္ကန္သည့္ စားေသာက္နည္း
1,800က်ပ္  
 

ဦးလွမင္း

Sort By:
ေရႊမိုး ေငြမိုးရြာေစသူတို႔၏ လိုွ်ဳ႕၀ွက္ခ်က္္မ်ား
ေရႊမိုး ေငြမိုးရြာေစသူတို႔၏ လိုွ်ဳ႕၀ွက္ခ်က္္မ်ား
အေရာင္းသမားအင္အားမ်ားစြာကို အသံုးျပဳ၍ စားသံုးသူမ်ားအား ကုန္ပစၥည္းတိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၌ စူပါ အေရာင္းသမားမ်ားသည္ ယင္းလုပ္ငန္း၏ ေသာ့ခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
2,500က်ပ္  
တနလၤာနံနက္ခင္းရဲ႕   မဂၤလာ  ရိွေသာေရြးခ်ယ္မႈ
တနလၤာနံနက္ခင္းရဲ႕ မဂၤလာ ရိွေသာေရြးခ်ယ္မႈ
ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူနိုင္ဖို႔အတြက္ လူတစ္ေယာက္မွာ ပိုင္ဆိုင္အပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္ခု ရိွပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ တိက်ျခင္း ဆိုတာပါပဲ။ မိမိလိုခ်င္တဲ့အရာကို ေကာင္းေကာင္းသိၿပီး အဲဒါကို ရယူပိုင္ဆိုင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵ ကလည္း ျပင္းျပထက္သန္ေန ရပါ မယ္။
2,500က်ပ္  
မန္ေနဂ်ာလက္စဲြဲြ
မန္ေနဂ်ာလက္စဲြဲြ
မန္ေနဂ်ာေတြ အမ်ားႀကီးထဲက ေတာ္တဲ့ ၊အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ မန္ေနဂ်ာေတြဟာ မိမိ၀န္ထမ္းေတြ ေတြ႔ႀကံဳရတဲ့ အခက္အခဲ၊ ျပသနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူတို႔ကို သြားျပီး မေမးဘဲ၊ အဲဒီ၀န္ထမ္းေတြ ကိုယ္တိုင္ သူတို႔ဆီကို လာျပီးေျပာေအာင္ ဘယ္လိုစီမံရ မယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္း သိၾကတယ္။
1,500က်ပ္  
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ ဆြန္ဇူး၏ လမ္းျပမွတ္တိုင္မ်ား
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ ဆြန္ဇူး၏ လမ္းျပမွတ္တိုင္မ်ား
စစ္ေရးစစ္ရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားတကာ မေမ်ာ္လင့္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို လုပ္တာဟာ အေရးႀကီး တဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ေတြကို ရရိွနိုင္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ရန္သူ (ၿပိဳင္ဘက္) ကို အငိုက္ဖမ္းတိုက္ခိုက္မႈဟာ ေအာင္ပဲြရဖို႔ အဆံုး အျဖတ္ေပး တာေၾကာင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာလည္း အဲဒီနည္း ပရိယာယ္ဟာ အဖိုးတန္တဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
3,000က်ပ္  
အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕  စစ္တကၠသိုလ္မႇာသင္ၾကား    ေပးတဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ   
အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕  စစ္တကၠသိုလ္မႇာသင္ၾကား    ေပးတဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ   
ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ဘယ္ေလာက္ပဲ ရင္းနီွးျမႇပ္နံွခဲ့ရပါေစ၊ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ သမာဓိရိွမႈ အရည္ အေသြးကို ထိခိုက္ခံမယ့္အစား အဲဒီ အလုပ္ကို ေက်ာခိုင္း၀ံ့တဲ့သတၲိမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ့္မွာရိွတယ္လို႔ ခံယူထားပါတယ္။
3,000က်ပ္  
ေခါင္းေဆာင္တိုင္း   တြင္ရွိအပ္သည့္ေခါင္းေဆာင္    လကၡဏာ၂၁ရပ္   
ေခါင္းေဆာင္တိုင္း   တြင္ရွိအပ္သည့္ေခါင္းေဆာင္    လကၡဏာ၂၁ရပ္   
လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးမွ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳသူမ်ား အတြက္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေပးထားသည္။
3,000က်ပ္  
အ႐ံႈးမွသည္ ေအာင္ပြဲဆီသို႔
အ႐ံႈးမွသည္ ေအာင္ပြဲဆီသို႔
သူတို႔သည္ ယင္းအ႐ံႈးကို သင္ခန္းစာယူၿပီး အင္အားအျဖစ္ ျပန္လည္ေမြး ဖြားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ ခဲ့ၾကသည္။
2,500က်ပ္  
စြမ္းေဆာင္ရည္    တိုးတက္မႈလက္စြဲ    
စြမ္းေဆာင္ရည္    တိုးတက္မႈလက္စြဲ    
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးတက္ေစဖုိ႔ ဦးေဆာင္သူမန္ေနဂ်ာမ်ား အေနျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း Team Work System ကို အေလးထားဖုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။
1,500က်ပ္  
ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္၀       ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းညႊန္
ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္၀       ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းညႊန္
အဓိကအားျဖင့္ ဘ၀ရည္မႇန္း ခ်က္မ်ားျပည့္၀ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ ပထမဦးစြာ ေအာင္ျမင္လုိသည့္ဆႏၵရႇိ ရမည္ျဖစ္ၿပီး
3,000က်ပ္  
ေခါင္းေဆာင္တုိင္းသိသင့္ေသာ  လမ္းညႊန္မႈနည္းလမ္းမ်ား
ေခါင္းေဆာင္တုိင္းသိသင့္ေသာ လမ္းညႊန္မႈနည္းလမ္းမ်ား
တကယ္ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အျခားသူေတြရဲ႕ဘ၀ကို တစ္ဖက္မႇာ တုိးတက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးတတ္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
2,000က်ပ္  
HP ရဲ႕က်င့္ထံုး
HP ရဲ႕က်င့္ထံုး
ကုမၸဏီတစ္ခု၊ လုပ္ငန္းတစ္ခု တည္ေထာင္ၾကသည့္အခါ ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်႐ံႈးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရႇိၾကသလို တည္ေထာင္စဥ္က ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားဆုိလွ်င္လည္း တခ်ဳိ႕က ႀကီးပြားခ်မ္းသာဖို႔၊ တခ်ဳိ႕က လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ကို အက်ဳိးျပဳဖို႔၊ တခ်ဳိ႕က မိမိ၀ါသနာပါသည့္ ပညာရပ္ျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔ စသည္ျဖင့္ ျခားနားမႈ ရႇိၾကသည္။ ဤစာအုပ္ မူရင္းစာေရးသူ ေဒးပစ္ပက္ကာ့ဒ္ႏႇင့္ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဘီလ္ဟ်ဴးလက္တို႔ကေတာ့ ဟ်ဴးလက္-ပက္ကာ့ဒ္ (HP) ကုမၸဏီကို သူတို႔၀ါသနာပါရာပညာရပ္ျဖင့္ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ျဖည့္ဆန္းဖို႔ဆိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ခဲ့ၾကသည္။ ဟ်ဴးလက္ႏႇင့္ ပက္ကာ့ဒ္တို႔ ကိုယ္တုိင္က ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သလို ကုမၸဏီ၏ေပၚလစီမ်ားကလည္း ထိေရာက္မႈရႇိလႇရာ HP အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမႇတ္တုိင္မ်ား စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့သည္။ HP ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေၾကာင္းတရားမ်ားစြာထဲမႇ စိတ္၀င္စားစရာအခ်က္ႏႇစ္ခ်က္ကေတာ့ “စားသံုးသူမ်ား၏အသံကိုနားေထာင္ျခင္း”ႏႇင့္ '၀န္ထမ္းမ်ားကို တန္ဖိုးထားေလးစားျခင္း' တို႔ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အေရာင္းတာ၀န္ခံမ်ားကို စားသံုးသူကိုယ္စားလႇယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးေစသည့္ ဥပမာမ်ားရႇိသလို ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သူတို႔၏စြမ္းရည္ကို အေကာင္းဆံုးပံုေဖာ္ႏိုင္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း ေပးအပ္ၿပီး စြမ္းရည္ကို တကယ္လည္း အသိအမႇတ္ျပဳေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဆရာဦးလႇမင္း ဘာသာျပန္ဆိုထားေသာ ဤစာအုပ္၌ HP ကုမၸဏီ၏သမုိင္းေၾကာင္းႏႇင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရႇိ ဦးေဆာင္သူမ်ား ဖတ္သင့္သည့္စာအုပ္ တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါသည္။
3,000က်ပ္  
စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္ေစမယ့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား
စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္ေစမယ့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား
ဤစာအုပ္သည္ Michael Heath ၏ Management Secrets စာအုပ္ကို ဆရာဦးလွမင္းက ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မူရင္းစာေရးဆရာ Michael Heath သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာအႀကံေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္လာသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စီခံခန္႔ခြဲသူ( မန္ေနဂ်ာ) မ်ားအတြက္ အဓိကလုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်က္လက္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိမွ်သာမက အျခားပညာရွင္မ်ား၏ အဆုိအမိန္႔ႏွင့္ အယူအဆမ်ားစြာကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
3,000က်ပ္